Chuc mung nam moi 2017

Download

STT Loại tài liệu Tải Cập nhật lần cuối
1 Hướng dẫn sử dụng lắp đặt chi tiết thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-721U, AR-721K, AR-661U 2011-10-10 00:35:21
2 Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-721H 2011-10-09 22:37:41
3 Hướng dẫn xuất dữ liệu từ Phần mềm Soyal 701 Server / Clients 2011-10-20 16:31:43
4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm Soyal 701 Server / Clients 2012-01-10 14:27:21
5 Hướng dẫn sử dụng Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-725E (Tiếng Việt) 2012-02-08 12:27:42
6 Hướng dẫn sử dụng Bộ điều khiển thang máy Soyal AR-401RO (Tiếng việt) 2012-02-24 21:11:17
7 Mô tả thông số kỹ thuật Bộ điều khiển thang máy Soyal AR-401RO (Tiếng Việt) 2012-06-16 11:31:32
8 Sơ đồ đấu nối nút Exit Button 2012-02-16 19:03:33
9 Hướng dẫn sử dụng và kết nối thiết bị đọc thẻ phụ Soyal AR-721K/AR-721U/AR-725U.. (Tiếng anh) 2012-04-06 09:59:11
 10  Hướng dẫn sử dụng TAS ERP NET 2014