Chuc mung nam moi 2017

Trong một khu vực rộng như các tòa nhà, kho bãi, công ty sản xuất…, hoạt động tuần tra bảo vệ vô cùng cần thiết trong việc đảm bảo an ninh. Tuy nhiên công việc này có được đội ngũ nhân viên bảo vệ thực hiện đầy đủ và chính xác hay không thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của nhân viên bảo vệ. Người quản lý lại rất khó để nắm bắt chính xác công việc của họ. Tuy nhiên với phương án sử dụng thiết bị tuần tra kiểm soát bảo vệ , bài toán hóc búa này hoàn toàn đã có lời giải

Thành phần thiết bị của hệ thống máy tuần tra kiểm soát bảo vệ:

Các thiết bị chính bao gồm:

– Máy tuần tra bảo vệ

– Nút điểm: gắn tại các vị trí quan trọng cần phải đến

– Phần mềm kết xuất dữ liệu tuần tra

 

  1. Mô hình và nguyên lý hoạt động:
    Khi đi tuần tra, nhân viên bảo vệ bắt buộc phải đưa thiết bị đọc vào gần các nút điểm để đánh dấu thời gian đến của mình. Sau khi kết thúc mỗi ca trực, người quản lý có thể biết chính xác nhân viên bảo vệ đã đi đến những điểm nào và vào thời gian nào thông qua việc lấy dữ liệu từ thiết bị.